Έγραψε ο Άγιος Νεκτάριος για τους Παπικούς:

«Τα πάντα εσοφίσθησαν, τα πάντα έδρασαν, όπως αναδείξωσι τους Πάπας ηγεμόνας της Εκκλησίας και τυράννους της Οικουμένης».

Για να μην ξεχνιόμαστε αλλά και για να αποστομώνουμε Επισκόπους, ιερείς και «θεολόγους», «προοδευτικούς», μοντέρνους κλπ.

Ή με τον Θεό και τους Αγίους Του, ή με αυτούς.