Στὸ τυπικὸ μύησης ἑνὸς Μασώνου στὸν 32ο Βαθμὸ τοῦ ἀρχαίου καὶ ἀποδεδεγμένου Σκωτικοῦ Τυπικοῦ (§2, Μύησις), ὁ μυούμενος λαβαίνει συμβουλὲς ἀπὸ προϊσταμένους του Μασώνους, ποὺ ὑποδύονται θρησκευτικὲς μορφές, κατὰ σειρὰ τὸν Κομφούκιο, τὸν Ζωροάστρη, τὸν Γκοτάμα Βούδδα, τὸν Μωϋσή, τὸν Ἑρμῆ τὸν Τρισμέγιστο, τὸν Πλάτωνα, τὸν Ἰησοῦ τὸν Ναζωραῖο, τὸν Μωάμεθ καὶ «Ἐκεῖνον τῆς Αὔριον» (… τὸν Ἀντίχριστο;).

Μία ἀπὸ τὶς συμβουλὲς στὸν μυούμενο Μασώνο τοῦ 32ου εἶναι : «Ἐστὲ ἀνεκτικοί· καμμία [θρησκεία] δὲν μπορεῖ νὰ καθορίσῃ τὸν Μέγα Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος [Μ.Α.Τ.Σ.]». Βλ. ὅπ. παρ., σσ. 509-512.

Ἡ τελευταία συμβουλὴ πόσο μοιάζει μὲ τὴ διαπίστωση τῶν κειμένων τοῦ Π.Σ.Ε. στὸ Πόρτο Ἀλέγκρε (2006), ὅτι : «Ὅλες οἱ θεολογικές μας ἀντιλήψεις σὲ τελικὴ ἀνάλυση δὲν ξεπερνοῦν τὰ ὅρια τῆς δικῆς μας ἐμπειρίας καὶ δὲν μποροῦν νὰ παρακολουθήσουν τὸ εὖρος τοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κόσμου».

+++++++++

Περιοδικό Θεοδρομία