Ή πιό βαρειά μορφή αποστασίας από τόν Θεό καί θεληματικής υποταγής στό διάβολο είναι ή μαγεία μέ ολα τά παρακλάδια της• μιά ολέθρια κοινωνική πληγή, μιά δαιμονική "θρησκεία" μέ ποικίλες μορφές καί πολλά ονόματα, πού έχει οδηγήσει χιλιάδες θύματα της σέ ψυχική καί σωματική καταστροφή.

Άπό τήν αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ό σατανάς, «ό πλανών τήν οικουμένην όλην» (Άποκ. 12:9), προσπαθεί νά μας επιβληθεί σάν θεός στή θέση τοϋ αληθινού Θεού. Σέ κάθε εποχή έχει οπαδούς, πού, εϊτε άπό ανάγκη εϊτε άπό φόβο, τόν αναγνωρίζουν ώς προστάτη τους καί εκτελούν πρόθυμα τά θελήματα του. Άπ’ αυτούς ό σατανάς έχει επιλέξει τους δικούς του «ιερείς», πού τόν λατρεύουν σέ μυστηριώδεις καί φρικιαστικές τελετές, προσφέροντας του άπό απλό θυμίαμα μέχρι καί… ανθρωποθυσίες!
Υπάρχουν, δυστυχώς, άνθρωποι μέ διεστραμμένο νοΰ, πού επιθυμούν νά υπηρετούν τό διάβολο. Τόν επικαλούνται, τόν προσκαλούν νά μπει μέσα τους, τόν παρακαλούν νά καταλάβει τήν ψυχή τους. Γιατί;