Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ υμών!

Ο πατήρ Θεόδωρος. Καθηγούμενος της Ι. Μονής Παναγίας της Μολυβδοσκεπάστου