Από την Ἱερὰ Μονῆ Παναγίας τῆς Μολυβδοσκεπάστου, αναγγέλθηκε η πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ Καθηγουμένου της, Γέροντος Θεοδώρου. Ο πατήρ Θεόδωρος ἄφησε τὴν τελευταία του πνοή σὲ ἡλικία 77 ἑτῶν.


Γεννήθηκε στοὺς Βαριάδες Ἰωαννίνων τὸ 1942 καὶ ἦταν ἀπόφοιτος τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου Βελλᾶς καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ἐκάρη μοναχὸς καὶ ἱεροδιάκονος στὰ 1970 καὶ ἐνεγράφη στὸ Μοναχολόγιο τῆς Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου, ἐνῶ ἕνα χρόνο ἀργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, λαμβάνοντας τὸ ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτη.

** * ** *

Ἀναγνωρίζοντας ὁ μακαριστὸς κυρὸς Σεβαστιανὸς τὶς διοικητικὲς καὶ ποιμαντικὲς ἱκανότητές του, τοῦ ἀνέθεσε τὴ διοίκηση τῶν ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεως καὶ τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Κονίτσης, καὶ τῶν κατηχητικῶν τῆς μητροπόλεως.

Ταυτόχρονα, ὁ ἴδιος ὑπῆρξε ἀκάματος ἱεροκήρυκας καὶ πνευματικός της Ορθοδοξίας.

Τὸ 1988 ὁρίστηκε Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου, στὴν ὁποία καὶ ἐγκαταβίωσε ὁριστικά.

Τὸ 1994 ἐξελέγη ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα κανονικὸς καὶ ἰσόβιος ἡγούμενος, καὶ ἐνθρονίστηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Μητροπολίτη Σεβαστιανό.

Παναγία μολυβδοσκέπαστης

______________________

Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του συντελέστηκε ἡ ἀνασύσταση καὶ ἀναμόρφωση τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία πλέον ἀποκλήθηκε «νέα κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ» ἀπὸ τὸ μακαριστὸ Μητροπολίτη.
Πέραν ὅλων αὐτῶν, ὡστόσο, ὁ μακαριστός Γέροντας, ἦταν ἐπίσης ἔμπειρος πνευματικός.

Μὲ ασκητική, αγωνιστική διάθεση, με ορθόδοξη, θυσιαστική ἀγάπη καὶ διακριτικὸ λόγο παραμυθίας, ἀνακούφισε ἀμέτρητες ψυχὲς λαϊκῶν καὶ κληρικῶν.

Κυριολεκτικά, ἀνάλωσε τὸν ἑαυτό του στὴν ἀγαπητικὴ διακονία τῶν συνανθρώπων του.

Άνθρωπος της νοεράς προσευχής, της σιωπής και αγωνιστής του ορθόδοξου μοναχισμού.

Ἡ σορός του θὰ ἐναποτεθεῖ γιὰ προσκύνηση στὸ Καθολικὸ τῆς μονῆς μας, ὅπου καὶ θὰ τελεστεῖ ἀγρυπνία σήμερα 16/8/2019, ὥρα 21.00, ἡ δὲ ἐξόδιος ἀκολουθία του θὰ τελεστεῖ αύριο Σάββατο 17/8/2019, ὥρα 16.00.

Από το epiroustv.