Λέγε ακατάπαυστα την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» με τη γλώσσα και με τον νου. Όταν η γλώσσα κουράζεται ας αρχίζει ο νους.

Και πάλιν όταν ο νους βαρύνεται, η γλώσσα. Μόνον να μην παύεις. Λοιπόν όταν ευχόμενος κρατάει τον νου του να μην φαντάζεται τίποτα, αλλά προσέχει μόνον στα λόγια της ευχής.

(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής )