Τόν τελευταῖο καιρό κατατέθηκε στή Βουλή ὁ σχετικός Νόμος γιά τό Κανναβινέλαιο (ἤ χασισέλαιο) γιά τή χρησιμοποίησή του ὡς ἀναλγητικό γιά τόν καρκίνο τελικοῦ σταδίου καί σέ ἄλλες ἐφαρμογές, π.χ. αὐτισμός.
Ἐντύπωση μάλιστα προκάλεσε καί ἡ ἀνάμιξη στό νομοσχέδιο αὐτό τοῦ Συμβούλου Στρατηγικῆς τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τοῦ περιβόητου κ. Καρανίκα, ὁ ὁποῖος τόνισε τή σημασία ἐπενδυτικῶν κινήσεων καί σχεδίων σχετικά μέ τό ἐκχύλισμα αὐτό, πού προέρχεται ἀπό τό φυτό τῆς Ἰνδικῆς Κάνναβης.
Συγκεκριμένα ἡ Ἰνδική Κάνναβη ἀποτελεῖται ἀπό δύο συστατικά, τήν Κανναβιδιόλη καί τήν Τετραϋδροκανναβινόλη. Ἡ πρώτη, ἔχει χρησιμοποιηθεῖ πειραματικά σέ πολλές ἐφαρμογές, π.χ. ὡς ἀναλγητικό, στόν αὐτισμό κ.ο.κ.
Ἡ Τετραϋδροκανναβινόλη, ὅμως, προκαλεῖ σημαντικοῦ βαθμοῦ βλάβη στόν προμετωπιαῖο φλοιό τοῦ ἐγκεφάλου καί προκαλεῖ ψυχωσικῆς τάξης συμπτωματολογία, παραισθήσεις καί ψευδαισθήσεις, παραληρηματικές ἰδέες καί ἐνίοτε ἐπιθετική συμπεριφορά. Μάλιστα, στή χρόνια χρήση, οἱ ἀλλοιώσεις πού προκαλοῦνται στούς νευρῶνες εἶναι μή ἀναστρέψιμες.
Τό ἐρώτημα, πού τίθεται εὐθέως στήν Κυβέρνηση, εἶναι μήπως μέ τή νομιμοποίηση τοῦ Κανναβινελαίου ἀνοίγει ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου, γιά τή νομιμοποίηση τῆς Ἰνδικῆς Κάνναβης, πρόταση, τήν ὁποία εἶχε διατυπώσει εὐθέως καί ὁ πρώην Πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου;
Ἕνα ἄλλο ἐρώτημα πού τίθεται, εἶναι ἡ διαθεσιμότητα τῶν ἀναλγητικῶν στόν καρκίνο τελικοῦ σταδίου, ἄλλων ἀναλγητικῶν, πού χρησιμοποιοῦνται τόσα χρόνια γιά αὐτό τό σκοπό. Πρός τί, λοιπόν, ἡ χρήση χασισελαίου; Αὐτό ἐγείρει ἰσχυρές ὑπόνοιες γιά τή νομιμοποίηση τῆς Κάνναβης, γιατί ὅπως γίνεται καί στήν Ὀλλανδία, πού κυκλοφορεῖ νόμιμα καί ὑπάρχουν καί σχετικά καταστήματα (Cannabis shops), ὄχι μόνο δέν μειώθηκε ἡ χρήση της, ἀλλά αὐξήθηκε μέ γεωμετρική πρόοδο.
Ἀναρωτιέμαι, τέλος, ποῦ ὁδηγούμαστε; Μᾶλλον σέ μιά κοινωνία χωρίς ἠθικούς φραγμούς καί μέ ἕναν κώδικα ἀξιῶν σοβαρά τραυματισμένο καί σχεδόν ἀνύπαρκτο.

______________________

Χρῆστος Ι. Ἰστίκογλου
Ψυχίατρος
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» – Ἀρ. Φύλλου 188
Ἔτος 2018