Μέρος πρώτο.

…………………………………………

Υπάρχουν Παγανιστές, ένα είδος εθνικών-νεοειδωλολατρών, που ζούν και κινούνται μέσα στην χριστιανική μας οικογένεια. Είναι εκείνοι, που αισθάνονται ψυχικά συνδεδεμένοι με την προχριστιανική Ελληνικότητα, βλέποντας την Ορθοδοξία ως κάτι ξένο ή και αποκρουστικό. Όμως περνούν απαρατήρητοι, διότι υποκρίνεται. Το προσωπείο της υποκρισίας τους όμως αποδεικνύεται πολύ επικίνδυνο για όσους δεν μπορούν να το διακρίνουν. Η εξαπάτηση των ευπίστων γίνεται με την έντεχνη αποφυγή εκ μέρους των Παγανιστών της άρνησης ή της άμεσης προσβολής της Ορθοδόξου Πίστεως. Έτσι επιτυγχάνεται ο άνετος συγχρωτισμός τους με τους ειλικρινά Πιστούς χωρίς την παραμικρή υποψία. Υπάρχει όμως δυνατότητα αναγνώρισής τους.

Εάν είναι μάλιστα λόγιοι, στα κείμενα τους μιλούν πάντα για Ελληνισμό – όπως αυτοί βέβαια τον αντιλαμβάνονται – και ποτέ για Ορθοδοξία και Ρωμηοσύνη. Διότι δεν δέχονται την αγιοπατερική σύζευξη Ελληνικότητας και Ορθοδοξίας. Όμως πολλοί «ορθόδοξοι» εξαπατώνται, διότι οι κρυπτοπαγανιστές μιλούν αόριστα για Θεό, αλλ’ αυτό δεν σημαίνει, ότι είναι Χριστιανοί και Ορθόδοξοι. Για Θεό μιλούν ακόμη και οι δαίμονες οι οποίοι «πιστεύουσι και φρίτουσι» (Ιακ. 2,19) αλλά δεν αναγνωρίζουν τον Ιησού Χριστό ως Θεό και Σωτήρα. Χωρίς τον Χριστό όμως, πέραν των άλλων, δεν θα γνωρίζαμε την Αγία Τριάδα. Διά του Ιησού Χριστού οδηγούμεθα στον Θεό Πατέρα εν αγίω Πνεύματι (Ρωμ. 5,2.Εφεσ. 2,18). Ορθοδοξία χριστιανική, και μάλιστα στην εμπειρική διάσταση της πνευματικής ζωής, χωρίς τον Ιησού Χριστό δεν νοείται. Οι Άγιοι μας διδάσκουν, ότι ο δεχόμενος τον Χριστό ως αυτοαλήθεια, δέχεται και τον Πατέρα (α’ Ιωαν. 2,23) και όλη την Αγία Τριάδα. Η αναφορά λοιπόν, σε Θεό αόριστα δεν σημαίνει, ότι κάποιος είναι χριστιανός και μάλιστα Ορθόδοξος. Ας μην πλανώμεθα λοιπόν.

Δυστυχώς όμως η αναφορά των νεοπαγανιστών, που υποκρίνονται, σε Θεό αόριστα, (π. χ. φράσεις όπως «έχει ο Θεός», «ο Θεός βοηθός» κ. ά.) παραπλανά τους επιφανειακά συνδεόμενους με την Χριστιανική Πίστη. Κυρίως δε εκείνους, που θέλουν να είναι πρώτα Έλληνες και μετά Ορθόδοξοι. Δεν εξαπατά όμως αυτούς που πατερικά πιστεύοντες, είναι πρώτα Ορθόδοξοι και μετά Έλληνες. Αυτό έλεγε ο Ρωμηός – Ελληνορθόδοξος δηλαδή- πολιτευτής Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος (1813-1882) στην Ελληνική Βουλή το 1865:»πρώτον είμεθα άνθρωποι και έπειτα Έλληνες’ πρώτον Ορθόδοξοι και έπειτα Έλληνες», εκφράζοντας την συνείδηση των Ελλήνων Πατέρων μας.

Μετά το 51μ.Χ. (κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο των Αθηνών) και όλους τους Έλληνες αγίους Πατέρες μας, όπως οι τρείς Ιεράρχες (4ος αιών), χωρίς Χριστό, ορθοδόξως πιστευόμενον και λατρευόμενον, Ελληνισμός ΔΕΝ υπάρχει, παρά μόνο Έλληνες, ως πολίτες του Ελληνικού Κράτους.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των χωρίς Ορθοδοξία Ελλήνων, και το οποίο τους προδίδει κατάφωρα, είναι η άνευ ετέρου αποδοχή από αυτούς του Αδαμαντίου Κοραή (1748-1833) ως πνευματικού τους ηγέτη, και η μετά μανίας απόρριψη του Ιωάννη Καποδίστρια (1766-1831). Ένας φανατικός Κοραϊστής λόγιος, πολυθαυμαζόμενος μάλιστα για τον λόγο του, έλεγε πρόσφατα ανερυθρίαστα: «τον Καποδίστρια θα τον σκότωνα κι εγώ ο ίδιος»…. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Λόγω ιδεολογικής συσκοτίσεως. Ας δούμε όμως τί σημαίνει ο Κοραής και τί ο Καποδίστριας.

……………………………………..

Του πατρός Γεωργίου Δ. Μεταλληνού.

Από το βιβλίο ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ.

Εκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ