ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Υπάρχουν πολλές απορίες σχετικά με την εξομολόγηση. Πολλά ερωτηματικά. Υπάρχουν, δυστυχώς, και πολλές παρανοήσεις που οδηγούν ακόμη και σε αμαρτίες.

Αιρετικοί αλλά και βαπτισμένοι, ρωτούν αν οι γραφές μιλούν για το μυστήριο αυτό.

Είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να καταφεύγει στην εξομολόγηση σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Είναι αλήθεια πως στην αρχή πρέπει να γίνεται συχνά και πάντως όποτε πέσουμε σε αμαρτία θα πρέπει να προστρέχουμε στην αγάπη του Θεού. Με την τακτική εξομολόγηση ο άνθρωπος μαθαίνει. Μαθαίνει τον εαυτό του. Μαθαίνει τις αδυναμίες του κι έτσι γνωρίζει σιγά-σιγά, τί πρέπει να διορθώσει στον χαρακτήρα και στην συμεριφορά του. Την εξομολόγηση δεν την έχει ανάγκη ο Θεός. Είναι ανάγκη κάθε ανθρώπου. Είναι προσευχή και επικοινωνία με τον Δημιουργό.

Η πρώτη εξομολόγηση έγινε στον Παράδεισο. Ήταν η κορυφαία εκείνη στιγμή που ο Δημιουργός, ρώτησε τον άνθρωπο αν έφαγε τον απαγορευμένο καρπό.Είναι η στιγμή που το δημιούργημα έχει παρασυρθεί στο λάθος αλλά δεν ρωτάει τον Πατέρα. Αποφασίζει για τη ζωή του αλλά μόνος. Χαλάει ή, αν το εκφράσουμε διαφορετικά, διακόπτει την σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης με τον Θεό. Και μένει μόνος σε έναν κόσμο που ο ίδιος διαμόρφωσε και επέλεξε. Είναι η πιό συγκλονιστική στιγμή επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Πλάστη. Θα επανέλθουμε σ’ αυτή την συγκλονιστική στγμή της ανθρωπότητας, με άλλο σημείωμα, αργότερα.

Στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή στην περίοδο που η ανθρωπότητα δεν είναι ακόμη συμφιλιωμένη με τον Τριαδικό Θεό και ζεί μια ζωή περιπλανήσεων και μοναξιάς, ο τύπος της αμαρτίας ήταν η λέπρα. Η τρρομερή αυτή ασθένεια. Είναι δε χαρακτηριστικό πως όταν κάποιος μολυνόταν μ’ αυτή την ασθένεια, πήγαινε στους ιερείς και όχι στους γιατρούς. Όχι επειδή οι γιατροί δεν γνώριζαν. Ξέρουμε ότι η ιατρική ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στον αρχαίο κόσμο. Εκπληκτικά ανεππτυγμένη. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Οι ασθενείς πήγαιναν στους ιερείς λοιπόν.

Όταν ο Κύριος είχε ενανθρωπίσει, τον επισκέφθηκαν οι δέκα λεπροί και του ζήτησαν να τους θεραπεύσει. Εκείνος τους προέτρεψε να παρουσιαστούν στους ιερείς. Όχι επειδή δεν μπορούσε να τους θεραπεύσει. Ούτε επειδή δεν ήθελε να τους θεραπεύσει. Ήθελε ο Χριστός μας, να μας δείξει τον τρόπο που ξεφορτωνόμαστε τις αμαρτίες μας. Με το να πηγαίνουμε, με δική του εντολή, στους ιερείς. Οι λεπροί υπάκουσαν και καθώς πήγαιναν να συναντήσουν του ιερείς, θεραπεύτηκαν. Πράγμα που και οι ίδιοι οι ιερείς τους το επιβεβαίωσαν. Ποιός τους θεράπευσε; Ο Χριστός ασφαλώς. Αλλά έπρεπε να ακολουθήσουν τις πληροφορίες που τους έδωσε ο Σωτήρας. Να καταγράψουν τον τρόπο.

Αυτό τον τρόπο αργότερα ο Κύριος τον αποσαφήνισε περισσότερο, δίνοντας την πληροφορία-εντολή στους μαθητές Του και αποστόλους, ότι αν αυτοί συγχωρούσαν τις αμαρτίες των ανθρώπων, θα τις συγχωρούσε και ο Ίδιος. Αν δεν τις συγχωρούσαν, δεν θα συγχωρούνταν ποτέ. Μας παίρνει μακρυά από την μοναξιά και τον εγωισμό ο Κύριος. Και όλη αυτή την διαδικασία, θα πρέπει να την «δούμε» σε σχέση με τις δύο κορυφαίες εντολές Του, να αγαπάμε τον Θεο και τους συνανθρώπους μας.

Ο απόστολος Παύλος στην α’ προς Κορινθίους επιστολή του, αναφέρει: Δοκιμαζέτω άνθρωπος εαυτόν και ούτως εκ του άρτου εσθιέτω και εκ του ποτηρίου πινέτω ( ια’, 28). Δηλαδή, κάθε άνθρωπος ας ελέγχει πολύ προσεκτικά τον εαυτό του, την συνειδησή του, τις πράξεις του και αφού καθαριστεί από τις αμαρτίες του, ας προσέρχεται να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Κυρίου.

Τί άλλο εννοεί ο άγιος, αν όχι την εξομολόγηση;

Στην Διδαχή των δώδεκα Αποστόλων, κείμενο που γράφτηκε στην Αίγυπτο ή στη Συρία πρίν το 160, και μάλιστα στο 14ο κεφάλαιο του έργου αυτού, γίνεται αναφορά στην Ευχαριστία που γινόταν την Κυριακή και συνδυαζόταν με δημόσια εξομολόγηση των παραπτωμάτων.

Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ενώ η εξομολόγηση είναι απαραίτητη για να πάμε στην θεία Μετάληψη, όμως δεν μεταλαβαίνουμε κάθε φορά που εξομολογούμαστε. Ούτε πρέπει να εξομολογούμαστε κάθε φορά που είναι να μεταλάβουμε. Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα μας πληροφορήσει ο ππνευματικός μας. Ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πηγαίνουμε να μεταλάβουμε μόνοι μας. Ούτε είναι δικαιολογία πως επειδή από μόνοι μας αποφασίσαμε να νηστέψουμε κάποιο διάστημα, μπορούμε να μεταλάβουμε, χωρίς να εξομολογηθούμε. Ποτέ και σε καμία περίπτωση. Οι εντολές του Θεού και των Αγίων Του είναι στο πέρασμα του χρόνου, σαφείς και ξεκάθαρες. Αποτελούν ασφάλεια ότι επιλέγουμε και ενεργούμε σωστά για το δικό μας καλό.


† Αν αγαπάτε, μπορείτε να δείτε στην σελίδα «ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ» του ιστοτόπου μας