Πρίν ο Θεός δημιουργήσει τον δικό μας υλικό κόσμο, είχε δημιουργήσει έναν άλλο κόσμο. Αυτόν των Αγγέλων. Στο βιβλίο του Ιώβ, της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται τα εξής: «Ότε εγενήθησαν άστρα, ήνεσάν με, φωνή μεγάλη, παντες οι άγγελοί μου» (λη’ 7) λέει ο Θεός. Πότε ακριβώς δημιουργήθηκε αυτός ο κόσμος όμως και πόσοι είναι οι άγιοι Άγγελοι, κανείς δεν γνωρίζει.

Τους αποκαλούμε «άυλους» επειδή δεν γίνονται αντιληπτοί από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Γνωρίζουμε όμως ότι κι αυτοί είναι πλασμένοι από κάποια ύλη. Άλλωστε ο μόνος άϋλος είναι ο Τριαδικός μας Θεός.

Η Αγία Γραφή δεν μας αποκάλυψε τίποτα για αυτόν τον κόσμο, επειδή η ανθρώπινη γνώση και αντίληψη, είναι πολύ περιορισμένη. Τους αποκαλούμε ασώματους αλλά αυτό, σε σχέση με το ανθρώπινο σώμα και δεν δεσμεύονται από τους φυσικούς μας νόμους. ο άγιος Ιωάννης από την Δαμασκό λεει: «Ού περιορίζονται υπό τειχών και θυρών και κλείθρων και σφραγίδων».

Γνωρίζουμε ότι δημιουργήθηκαν με ελεύθερη βούληση, δηλαδή με το χάρισμα που έχει και ο άνθρωπος, το αυτεξούσιο. Είχαν την δυνατότητα να μείνουν κοντά στον Θεό ή να Τον αρνηθούν. Αυτό έκανε ο Εωσφόρος. Ο κορυφαίος από τους πέντε Αρχαγγέλους, όπως αναφέρει ο άγιος Ανδρέας, ο διά Χριστόν σαλός. Ο Εωσφόρος ζήλεψε τον Δημιουργό του και δημιουργό μας και θέλησε να γίνει όμοιός Του. Αλλά με τον δικό του τρόπο. Αυτό έγινε αιτία να χαλάσει την σχέση που είχε με τον Θεό και να ξεπέσει από την θέση που είχε αρχικά.

Αυτή η πτώση του που ο ίδιος ο Κύριος την παρομοιάζει σαν πτωση αστραπής από τον ουρανό στη γη, έγινε πριν την δημιουργία του δικού μας κόσμου. Και ο πρωτεργάτης της αμαρτίας, παρέσυρε κι άλλους αγγέλους. Μακρυά από τον Θεό, έχασαν τη χάρη που είχαν και αλλοιώθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά τους.

Με το «στώμεν καλώς» του αρχαγγέλου Μιχαήλ, σταμάτησε η πτώση. Αφυπνίστηκαν θα λέγαμε οι άγγελοι και από τότε όσοι έπεσαν είναι αντιστρατευόμενοι του Θεού και αποκαλούνται δαίμονες ενώ οι υπόλοιποι είναι άγιοι, αν και έχουν ελεύθερη θέληση και μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα. οπως λέμε στην δογματική «εστερεώθησαν στο αγαθό».

Για τον αριθμό τους δεν γνωρίζουμε τίποτα. Στην Αγία Γραφή γίνεται λόγος για εννέα αγγελικά τάγματα.

Άγγελοι

Αρχάγγελοι

Θρόνοι

Κυριότητες

Εξουσίες

Δυνάμεις

Αρχές

Χερουβείμ

Σεραφείμ

Έργο τους είναι, όπως γράφει ο Μέγας Βασίλειος, να διακονούν τον Θεό. Ατενίζουν το κάλλος του Θεού και Τον δοξάζουν ασταμάτητα. Παράλληλα γίνονται και αγγελιαφόροι Του, υπηρετώντας και εκπληρώνοντας το Άγιο Θέλημα του θεού. Αναγγέλουν στους ανθρώπους το θέλημα του Θεού, όπως δηλώνει και το όνομά τους, λέει ο άγιος Ιουστίνος (ΒΕΠΕΣ 3, 257).

Ο άγιος Χρυσόστομος αναφέρει σχετικά:» άγγελος λέγεται, επειδή τα του Θεού τοις ανθρώποις αναγγέλει» ενώ ο όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός λέει:»κατ’ ενέργειαν δε λέγονται Άγγελοι πάντες, ως αναγγέλλοντες τα θεία προστάγματα τοις ανθρώποις». Λέγονται λοιπόν «Άγγελοι» όχι εξ’ αιτίας της φύσης τους αλλά εξ’ αιτίας του έργου τους.

Ας σημειώσουμε ότι και ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός αποκαλείται άγγελος, αν και δεν είναι δημιούργημα αλλά ο ίδιος ο Θεός και Δημιουργός των Αγγέλων. Τον αποκαλούμε όμως άγγελο επειδή μετέφερε, έκανε γνωστά στους ανθρώπους, όλα όσα του είπε ο Θεός Πατέρας. (ιωαν. ιε’ , 15).

Κι αφού όπως αναφέρει ο απόστολος Παύλος, θέλημα του Θεού είναι να σωθεί ο άνθρωπος και να γίνουμε άγιοι, όπως άλλωστε μας λέει και ο ίδιος οΚύριος, είναι εύκολο να συμπεράνουμε ότι είναι και συμπαραστάτες μας στο έργο της σωτηρίας μας.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει:»αυτή είναι η διακονία των αγγέλων, να υπηρετούν τον Θεό για να σωθούμε εμείς» (ΕΠΕ 24, 266, 268).

Από αυτά που γνωρίζουμε είναι και το ότι κινούνται ταχύτατα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, παντού μέσα στην δημιουργία αλλά δεν είναι πανταχού παρόντες. Δεν γνωρίζουν τα πάντα, αλλά γνωρίζουν πολλά περισσότερα από εμάς. Είναι σοφότεροι από τους ανθρώπους, λέει ο άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρεύς.

Αλλά να μην παραλείψουμε να επισημάνουμε ότι ο άνθρωπος επλάσθη ισότιμος των αγγέλων. Λέει ο άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος:»ο Αδάμ, όλη την χρονική περίοδο που κατοικούσε στον Παράδεισο και πριν παραβεί την εντολή του Θεού ήταν αθάνατος, άφθαρτος και συμπολίτης των αγγέλων. Αφού όμως έπεσε στην αμαρτία, έχασε (στερήθηκε) όλα αυτά τα δώρα που του είχαν δοθεί, έγινε φθαρτός και θνητός και εκδιώχθηκε από τον Παράδεισο, όπως και όλοι όσοι γεννήθηκαν απ’ αυτόν».

Είναι δημιουργήματα, κατώτερα του Θεού.