Θετική Ενέργεια. Είναι μια αιρετική-θρησκευτική αντίληψη και έννοια, που σχετίζεται με την αρχαία κινέζικη σοφία και είναι αντίθετη προς την ορθοδοξία. Αντίθετη προς την διδασκαλία του Χριστού. Δεν είναι καθόλου αθώα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

_________________________________________

Tοιούτον μέγεθος έχει η Εκκλησία,

πολεμουμένη νικά,

επιβουλευομένη περιγίνεται,

υβριζομένη λαμπροτέρα καθίσταται’

δέχεται τραύματα, και ού καταπίπτει υπό των ελκών’

κλυδωνίζεται, αλλ’ ού καταποντίζεται’

χειμάζεται, αλλά ναυάγιον ουχ υπομένει.

Παλαίει, αλλ’ ούχ ηττάται.

(αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

________________________

Kάθε άνθρωπος που αμαρτάνει, σκλάβος της αμαρτίας γίνεται.

(Ιω. η’ 34)

________________________________

  Tί είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας;

       «Η προϋπόθεσις της ειρήνης,

         η αφορμή της συμφιλιώσεως,

         η εξαφάνιση των πολέμων,

         η κατάργησις του θανάτου,

         η ήττα του διαβόλου«

(αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ομιλία «εις το Άγιον Πάσχα»)

__________________

Πήγαιναν στον ασκητή επίσκοπο Αμμωνά οι χριστιανοί και του κατηγορούσαν έναν κληρικό ότι καλεί στο κελί του κάποια  γυναίκα και αμαρτάνει μαζί της. Εκείνος τους απάντησε ότι θα πάει ο ίδιος να δεί. Και πήγε. Διαπίστωσε ότι όσα του είχαν πεί, ήταν αλήθεια. Στο ερημητήριό του ο ιερέας είχε ένα μεγάλο πιθάρι. Πήρε την γυναίκα και την έβαλε μέσα. Ο αββάς Αμμωνάς το κατάλαβε και έσπευσε να καθίσει ο ίδιος επάνω σ’ αυτό. Φώναξε και τους κατήγορους του ιερέα να μπουν στο κελί και να ψάξουν. Εκείνοι, βέβαια, έψαξαν αλλά δεν την βρήκαν την γυναίκα. Μα πώς να την βρούν αφού την έκρυβε ο ίδιος ο επίσκοπος; Έφυγαν οι χριστιανοί προβληματισμένοι για την στάση τους αλλά και ήρεμοι.

Τότε ο αββάς κάλεσε τον ιερέα και του είπε: » Κοίταξε να μην ξανάρθει εδώ κι εσύ να σταματήσεις και να πάψεις να φέρεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο».

Δεν διέσυρε τον Ιερέα στον κόσμο ενώ οδήγησε στην μετάνοια και το ποίμνιο.

________________________

Στις 14 Νοεμβρίου του 565 μ. Χ. πέθανε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Είχε σπάνια χαρίσματα και, μεταξύ άλλων, προσπάθησε να αποκαταστήσει την ρωμαϊκή αυτοκρατορία στην παλιά της έκταση.

 Αναθεώρησε και κωδικοποίησε την νομοθεσία του κράτους με βάση τον Χριστιανισμό. Πολλά όμορφα οικοδομήματα έχτισε σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας του, με ομορφότερο ίσως, τον ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας.