Όλοι μας έχουμε παρατηρήσει λίγο ή πολύ ότι η θεία Λειτουργία ξεκινά με την εκφώνηση: «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων».

Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης (759-826) φαίνεται να είναι αυτός που εισάγει αυτό το κείμενο στην λατρεία αλλά και ότι είναι αυτός που καταγράφει την αναφορά – αναφώνησή του από ιερέα.

Οι πρώτοι Χριστιανοί είχαν πολύ δυνατή μέσα τους αλλά και στην καθημερινή τους ζωή, την προσδοκία της ουράνιας βασιλείας. Αυτή την προσδοκία την έχουν πάντοτε και μέχρι σήμερα και έως της δευτέρας του Χριστού Παρουσίας, οι Χριστιανοί. Στο κατά Μάρκον διαβάζουμε: «Ήγγικεν η βασιλεία του Θεού» (α’, 14-15).

Η θεία Λειτουργία είναι, η μετά την ενανθρώπιση του Κυρίου χρονική περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας. Δεν είναι ο καιρός των προφητειών (Παλαιά Διαθήκη) αλλά ο καιρός της εκπλήρωσης των προφητειών.

Στην διάρκειά της λειτουργείται το μυστήριο της ενσάρκωσης του Κυρίου, του πάθους, της ταφής και της ανάστασής Του.

Ο άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας αναφερόμενος στην εκφώνηση αυτή, παρατηρεί: Με την ενανθρώπιση του Χριστού, έμαθαν οι άνθρωποι ότι είναι τρία πρόσωπα ο Θεός. Όλα όσα γίνονται στην διάρκεια της θείας Λειτουργίας είναι μυσταγωγία της ενανθρωπήσεως. Έτσι λοιπόν, από το ξεκίνημά της, ο ιερέας πληροφορεί, ενημερώνει το ποίμνιο αλλά και καλεί την Αγία Τριάδα να είναι παρούσα στο μυστήριο.

Έτσι από την αρχή της ακολουθίας, δηλώνεται και ο προορισμός μας. Ο προορισμός της Εκκλησίας. Ο λόγος για τον οποίο μας δημιούργησε ο Θεός.