Την ορθότητα της συμπεριφοράς και την καθαρότητα του βίου τίποτε δεν μπορεί να την επιτύχει τόσο όσο η συνεχής φοίτηση στο Ναό και η έροντας Ιάκωβοςπρόθυμη ακρόαση του θείου λόγου.

(αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Αν κάποιος περιφρονεί τον ιερέα, πολύ γρήγορα θα περιφρονήσει και τον Θεό.

(Μέγας Αθανάσιος)

Η στενοχώρια είναι η μεγαλύτερη αρρώστια.

( γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης)

Όλες οι λυπηρές περιστάσεις και οι θλίψεις αν δεν έχουμε υπομονή, μας διπλοβασανίζουν. Γιατί ο άνθρωπος με ην υπομονή του διώχνει την πίκρα των συμφορών, ενώ η μικροψυχία γεννά την απελπισία της κόλασης. Η υπομονή είναι μητέρα της παρηγοριάς’ είναι μιά δύναμη ψυχική, που την γεννά η πλατιά καρδιά. Αυτή τη δύναμη ο άνθρωπος δύσκολα τη βρίσκει πάνω στις θλίψεις του, αν δεν έχει τη θεία χάρη, που την αποκτά με την επίμονη προσευχή και με δάκρυα.

(αγίου Ισαάκ του Σύρου)

Την αμαρτία αναπόφευκτα την ακολουθεί ο πόνος.Για να απαλλαχτούμε από τον πόνο, πρέπει να καθαρίσουμε την αμαρτία με τα δάκρυα της μετανοίας.

(αγ. Ιωάννης της Κροστάνδης)

Κάθε άνθρωπος που αμαρτάνει, σκλάβος της αμαρτίας γίνεται.

(Ιω. η’ 34)