Γράφει ο Άγιος Νείλος για την αληθινή θεολογία.

Πότε ένας άνθρωπος είναι πραγματικά, θεολόγος;

«Εἰ ἀληθῶς προσεύχῃ, θεολόγος εἶ».

Δηλαδή, «Ἂν προσεύχεσαι ἀληθινά, εἶσαι θεολόγος».

Τόσο απλά. Τόσο απλή είναι η Ορθοδοξία.

Όπως κι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα.