«και τούτο οφείλουμε να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θα τιμωρήσει κανέναν στο μέλλον, αλλά ο καθένας κάνει τον εαυτό του ικανό να συμμετέχει στη ζωή του Θεού. Όμως η συμμετοχή στη ζωή του Θεού είναι απόλαυση ενώ η απόσταση απ’ Αυτόν Κόλαση» ( Ιωάννης Δαμασκηνός )

 

«ουδέ γαρ ο πατήρ κρίνει ουδένα αλλά την κρίσιν πάσαν δέδωκε τω υιώ» ( Ιωαν. ε:22 )

 

Λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: » όπως ακριβώς για την συγχώρηση των αμαρτημάτων από εμάς γίνεται η αρχή ( εννοεί την εντολή του Κυρίου «εάν συγχωρήσετε στους ανθρώπους ό,τι κακό σα έχουν κάμει, θα συγχωρήσει και τα δικά σας ο ουράνιος Πατέρας»), έτσι και κατά την κρίση ορίζοντααι από εμάς τους ίδιους τα κριτήρια της καταδίκης» ( από το βιβλίο το πάθος της κατακρίσεως, του ιερομονάχου Γρηγορίου, α΄ έκδοση 2007, σελ. 30 Εκδόσεις Δόμος ).

 

Να είσαι καλός με όλους, ελπίζοντας ότι σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού, » εν ώ μέτρο μετρείς, μετρηθήσεταί σοι» (Ματθ. ζ’ 2 ). Γιατί το καλό που έκαμες στον πλησίον σου, θα γυρίσει αργά ή γρήγορα, σε σένα. Όπως και το κακό που κάνει κανείς στον πλησίον του, αργά ή γρήγορα γυρίζει στον ίδιο. Θυμήσου ότι είμαστε ένα σώμα, ότι εμείς οι πολλοί ένας άρτος είμαστε όπως διδάσκει ο Θείος Παύλος (Α’ Κορινθ. ι’ 17 ).

(από το βιβλίο Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ ΜΟΥ, του αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, Εκδόσεις Παπαδημητρίου 1974)