Τα σημεία, τα θαύματα όπως επικράτησε να λέγονται στα χρόνια μας, γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται μέχρι τη στιγμή της δευτέρας παρουσίας. Η αλήθεια είναι ότι στα μάτια των απίστων δεν «φαίνονται» για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κυρίως όμως επειδή δεν γνωρίζουν την αλήθεια, τον Χριστό δηλαδή. Άρα και όλη τους η υπόσταση, όλη τους η ζωή είναι γεμάτη από «υποκειμενικές» και ποικίλες «αλήθειες», από «επιχειρήματα» χωρίς τέλος αλλά χωρίς την Αλήθεια. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει καρπός στις συζητήσεις αυτές. Πραγματικά μέγα ζήτημα.

Αφορά βεβαίως και τους αιρετικούς είτε τα αρνούνται είτε πιστεύουν (;) ότι και αυτοί κάνουν θαύματα.

 

 

Ας δούμε όμως τί λέει ο ίδιος ο Κύριός μας για το θέμα και ας ευχηθούμε να δούμε αυτό το πρώτο θαύμα όλοι μας. Κάποιοι για πρώτη φορά και ορισμένοι για πολλοστή.

» Αμήν αμήν λέγω υμίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα ά εγώ ποιώ κακείνος ποιήσει και μείζονα τούτων ποιήσει» στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (ιδ’ 12)

Σημείωση: επειδή είναι πιθανόν ορισμένοι να πουν ότι άλλο σημαίνει η λέξη «έργα» και άλλο η λέξη «σημεία» ή «θαύματα» , ας ας διαβάσουν στο ίδιο Ευαγγέλιο στο κεφ. ζ’ 21 και 23 και στο ιε’ 24.

 

» Σημεία δε τοις πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει, εν τω ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσαις λαλήσουσι καιναίς, όφεις αρούσι, καν θανάσιμον τι πίωσιν, ού μη αυτούς βλάψει, επί αρρώστους χείρας επιθήσουσι και καλώς έξουσιν» στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (ιστ’ 17 και 18).

 

Άρα μόνο όποιος πιστεύει στον Χριστό και Θεό και Σωτήρα μας είναι δυνατόν να κάνει θαύματα. Όχι όποιος νά ‘ναι και όπου και, όπως νά ‘ναι.