Εξ αιτίας της απιστίας μας και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τον Θεό, δε μπορούμε ακόμη να επιτύχουμε την πνευματική θεραπεία και σωτηρία μας.

(Αγ. Μακάριος ο Αιγύπτιος)