Ας βοηθήσουμε όλοι, όσο μπορούμε.

Αριθμός της Ι. Μητροπ. Ζάμπιας

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 146 / 296146-61