Ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας προσευχόταν για έναν μαθητή του ο οποίος αρνήθηκε  τον Χριστό. Ο Κύριος του εμφανίστηκε και του είπε: « Παΐσιε έγινες όμοιος με εμένα στην αγάπη».