Πολλοί δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε. Η πρόχειρη απάντηση είναι «γιατί γεννήθηκα Ορθόδοξος, γιατί το βρήκα από τους γονείς μου να είμαι ορθόδοξος».

Προς το σκοπό αυτό, την κατάρτισή μας στα θεμελιώδη της ορθοδόξου χριστιανικής πίστης μας, θα ακολουθήσει σειρά δημοσιεύσεων αποσπασμάτων από το βιβλίο «Η Ορθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας»*. Μέσα από απλή γλώσσα θα γίνει σύντομη ανάλυση των ιερών δογμάτων της αγίας μας Πίστεως και θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις που τίθενται συχνά γύρω από τα θεμελιώδη της πίστης μας, ώστε πέρα από τη βιωματική αλήθεια της πίστης μας, να έχουμε –όσοι μπορούμε και θέλουμε- την βασική δογματική κατάρτιση, που σίγουρα είναι χρήσιμη πρώτα για την προσωπική μας κατάρτιση στα θεμελιώδη της πίστης μας και έπειτα στην απόκρουση ξένων προς αυτήν στοιχείων.

Τα κεφάλαια συνοδεύονται από υποσημειώσεις με περισσότερα αγιογραφικά χωρία και αποσπάσματα από κείμενα των αγίων Πατέρων με κάποια βαθύτερη θεολογική και πνευματική ανάπτυξη. Με αυτά δίνεται η δυνατότητα σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο στα θέματα που αναπτύσσονται.

Πιστεύουμε ότι η σειρά αυτών των θεμάτων θα φανεί χρήσιμη και σε όσους αναλαμβάνουν κατηχητικό έργο.

Να σημειώσουμε ότι η δημοσίευση των κεφαλαίων θα γίνεται σε απλούστερη ελληνική γλώσσα και ορθογραφία, θα διατηρείται όμως κατά το δυνατόν το ύφος του πρωτοτύπου.

Επίσης στα άρθρα αυτής κατηγορίας δεν θα δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού πέρα από την παρούσα ανάρτηση.

* Η Ορθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας, +Αθανασίου Σ. Φραγκοπούλου, εκδ. «Ο Σωτήρ»