Ο Μέγας Παΐσιος κυριεύθηκε από θυμό και παρακάλεσε τον Κύριο να τον ελευθερώσει από αυτό το πάθος.

Ο Κύριος εμφανίστηκε σ’ αυτόν και του είπε: « Παΐσιε, αν θέλεις να μην οργίζεσαι, μην επιθυμείς τίποτε, μην κατακρίνεις και μη μισήσεις κανένα και θα έχεις την ειρήνη».