Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος στὸν ἀββᾶ Ποιμένα ὅτι ἡ σπουδαιότερη ἐργασία ποὺ ἔχει νὰ κάνει ὁ ἄνθρωπος εἶναι νὰ ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη τῶν σφαλμάτων τοῦ ἐνώπιόν του Θεοῦ καὶ νὰ ἀναμένει πειρασμὸ μέχρι την τελευταία του πνοῆ.


– Εἶπε ὁ ἀββᾶς Εὐάγριος: Ἀρχὴ σωτηρίας εἶναι το νὰ καταδικάζεις τὸν ἑαυτό σου.